Sağlık

Alkoller Mikroorganizmaları Nasıl Öldürür?

Alkoller Mikroorganizmaları Nasıl Öldürür?| Hem etanol (etil alkol) ve izopropanol (izopropil alkol), bakterileri öldüren alkollerdir. Alkoller, ilk olarak her bakteri hücresinin dış koruyucu hücre zarının bir parçası olan lipitleri su ile daha çözünür hale getirerek bakterileri öldürür. Böylece hücre zarı yapısal bütünlüğünü kaybetmeye ve parçalanmaya başlar. Hücre zarı parçalanırken, alkol daha sonra hücreye girebilir ve her bakteri içindeki proteinleri denatüre edebilir.

Etil Alkolün Mikroorganizmalara Etkisi

Etil alkol esas olarak 2 mekanizma yoluyla mikroorganizmaları öldürür. Proteinler, hücrenin makine, düzgün çalışması için suda çözülmelidir. Etil alkol proteinlerin yapısını bozarak düzgün çalışamaz hale getirir ve denatüre olur. Ayrıca, bakteriler bir lipit zar (yağ asitleri) ile çevrilidir. Zar bir arada tutulur, çünkü bir yağ asidinin alkan zinciri hidrofobiktir ve bu nedenle diğer lipidler arasında kendini açar. Bununla birlikte, lipidler etanol içinde serbestçe çözülür ve bu da bakteriyel membranın bozulmasına neden olur. Bu bakterileri patlatır, böylece artık yaşayamaz.

Alkol Mikroorganizmaların Yapısını Nasıl Bozar?

Alkol, bakteriler için birçok temel işlevi bozar. En çok kabul gören görüş, alkolün lipid hücre membranını etkilemesidir. Alkol, membrandaki hareketliliği değiştirerek tüm zar proteinlerinin davranışını değiştirir. Aynı zamanda geçirgenliği değiştirir ve yeterince yüksek konsantrasyonlarda membranın kendisi bozulabilir. Membran üzerinde kuvvetli etkileri nedeniyle, gram-pozitif bakterilere oranla gram-negatif alkolün daha etkili olduğu düşünülmektedir. Alkolün insanlar üzerindeki etkileriyle görebileceğimiz gibi, alkol hücre zarlarını geçebilir. Yeterince yüksek konsantrasyonda hücre alkolü içinde proteinleri denatüre eder. Bir çözücü olarak, alkol, enzimlerin reaksiyonları katalize ettiği ortamı değiştirerek, hücresel metabolik fonksiyon üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Protein Zincirinin Kırılması

Proteinler, birbirine bağlanmış 20 veya daha fazla amino asidin zincirleridir, bunlar daha sonra belirli bir şekle kıvrılır ve katlanır ve proteinin hücre içinde düzgün çalışması için gereklidir. Alkol, bilim adamları tarafından denatüre olarak adlandırılan proteinlerin şeklini bozar, böylece protein biyolojik aktivitesini kaybeder ve artık çalışamaz.

Mikroorganizmalardaki farklı proteinler yüzme hareketinin sağlanması, DNA transferi sırasında çiftleşme bakterilerinin stabilize edilmesi, yüzeylere tutunma, fagositler (beyaz kan hücreleri gibi) tarafından yutulma ve yutulmaya karşı koruma, enerji üretme ve çözünen maddelerin taşınması gibi birçok hücre fonksiyonuna katılırlar. Mikroorganizmaların yaşaması ve çoğalması için gerekli olan hücre fonksiyonlarının çoğunun bozulması, bakteri hücrelerinin ölmesine neden olur.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı