Sigorta

En Uygun Konut Sigortası

En Uygun Konut Sigortası | Bireyin evini beklenmeyen durumlara karşı güvence altına alan konut sigortası, olası zararları tüketicinin yerine karşılamaktadır. Yasal açıdan zorunlu değildir. Konut sigortası yapıldığı taktirde terör eylemleri, hırsızlık, deprem, yıldırım düşmesi, patlama, su basması, sel, yangın gibi olumsuzluklardan eşyalarınızdan ve evinizde oluşan hasarlardan korur. Yıllık isteğe bağlı olarak poliçeler yenilenmektedir.

Neden Konut Sigortası Yaptırmalıyız?

Olası felaketlerden konut sigortası yaptırarak maddi güvence elde edebilirsiniz. Yaşanan olumsuzluklar sonucunda çok önemli maddi kayıplar yaşanabilir. Yapacağınız sigorta ise bu kapsamda düşük tutarlar olacaktır. Bu şekilde maddi kayıplara karşı bütçenizi güvence altına alabilirsiniz.

en-uygun-konut-sigortasi

Kimler Konut Sigortası Yaptırabilir?

Konut sigortası sadece ev sahipleri için değildir. Kiracılarda eşya teminatı göstererek eşyalarını pek çok riske karşı güvence altında alabilirler. Ev sahipleri buna ek olarak binalarını da sigortalayabilir. Sigorta yaptırırken bazı riskler bulunur. Bu riskler iki grupta incelenebilir.

Konut Sigortası Ana Teminatları Nelerdir?

Teminatlar sigorta şekline göre farklılıklar gösterebilir. Tüm sigortalarda ortak olan ana teminat yangın teminatıdır. Bu teminat ile yıldırım, yangın ve infilakın neden olduğu zararlar belirlenen limitler oranınca güvence altına alınmış olacaktır.

Konut Sigortasındaki EK Teminatlar Nelerdir?

en-un-konut-sigortasi

Ek teminatlar konut sigortası kapsamında ortaya çıkabilecek farklı risk problemlerini güvence altına almak için konulmaktadır. Genel anlamda poliçelerde yer alan ek teminatlar şu şekilde açıklanabilir;

 • Sel/ Su Baskını: Konut çevresinde kanal, dere, çay ya da nehir gibi oluşumlar var ise tercih edilir. Olağan üstü yağışlarda bu kanallarda taşmalar oluşabilir. Bu ek teminatlarla sel sularının vereceği zararları güvence altına almak mümkündür.
 • Cam Kırılması: Aynalar ya da sabit camların kırılması ile ortaya çıkabilecek hasarları bu teminat ile sigorta altına alabilirsiniz.
 • Ferdi Kaza: Bireylerin başına gelebilecek harici ve ani olaylar bedeni zararlara neden olabilir. Ferdi kaza teminatı ile bu olumsuzları karşı kendinizi güvence altına alabilirsiniz.
 • Hırsızlık: Bina içinde oluşan hırsızlıkları da kapsayan bu teminat ev içinde hırsızlıklara karşı da bir teminattır.
 • Asistans/ Destek Hizmetleri: Su, elektrik, çilingir ve acil durumlarda ücretsiz destek alabilmek adına bu teminatı poliçenize eklettirebilirsiniz.
 • Enflasyondan Korunma: Enflasyon rakamlarının çok ciddi iniş ve çıkışlar yapabildiği günümüzde bu başlıkta çok önemli bir teminattır. Bu teminat ile eşyalarınızın ve binanın güncel değerini koruması sağlanmaktadır.
 • Deprem ve Yanardağ Püskürtmesi: DASK zorunlu deprem sigortasıdır. Ancak belirlenen üst limite kadar teminat güvencesi veriyor. Bu bedeli aşan kısımlar için ise konut sigortası kapsamında ek teminat talep edilebiliyor. Ülkemizin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, özellikle deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde bu teminat çok önemlidir.

Konut Sigortası Ana Teminatları

 • Aile Reisi Sorumluluğu: Sigortalı ve ailesi aynı ve içindeki üçüncü şahıslara kaza sonucu verebilecekleri maddi ve bedeni kazalara karşın teminatta gösterilen limitler kadar oluşan hasar karşılanır.
 • Dahili Su: Muslukların açık unutulması ya da su tesisatında yaşanan sorunlar kapsamında meydana gelebilecek hasarlar karşından bu ek teminat poliçeye eklenebilir.
 • Araç Çarpması: Hava ve kara taşıtları bu teminat ile oluşabilecek konuta çarpma olumsuzluklarına karşı koruma altına alınmaktadır.
 • Duman: Menfez ya da boru ile bacaya bağlanan pişirme ve ısıtma cihazları hatalı bir şekilde çalıştığında ortaya çıkan duman nedeni ile oluşabilecek zararlar bu teminat ile güvence altına alınabilir.
 • Yangın Mali Mesuliyet ve Kira Kaybı: Mal sahibi, kiracı, sigortalının sorumluluklarından ortaya çıkan hasar sonucunda birbirlerine karşı verebilecekler zararlar bu teminat ile koruma altına alınmış olur.
 • Enkaz Kaldırma: Hasar oluştuğunda ortaya çıkacak enkazın taşınma masraflarının karşılanmasını sağlayacak ek teminattır.
 • Alternatif İkametgah Değişikliği Masrafları: Oluşabilecek hasar sonucunda sigortalı konut kullanılamaz hale gelebilir. Bu durumda hasarlı konutun tamiri ve yeniden inşası devam eder. Kullanılan diğer konutun kullanma maliyeti ise poliçede yer alan limit ve teminat karşılığında uygulanır.
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler: Bu kategoride ortaya çıkabilecek tüm zararlar bu teminat ile karşılanır. Her hasar durumunda hasar bedelinin yüzde beşi oranında ise muafiyet uygulanmaktadır.
 • Fırtına: Fırtına durumlarında rüzgarın atığı ya da sürüklediği şeylerin çarpması ile hasarlar oluşabilir. Bu hasarların oluşmasına karşılık konut sigortası kapsamında bu ek sigortaya yer verilebilir.
 • Kar Ağırlığı: Zorlu kış şartlarında yoğun yağıştan sonra çatı üzerinde kar birikebilir. Ağırlığı nedeni ile bina ve çatılar zarar görebilir. Bu durumlarda hem binalar, hem de içindeki eşyalarda oluşabilecek zararlar bu teminat ile güvence altına alınmaktadır.

Konut Sigortasının Karşılamadığı Durumlar Nelerdir?

en-uygun-konut-sigortasi

Yapılan konut sigortası ile genel teminatlar kapsamına giren her türlü hasar güvence altına alınır. Bu ek teminatlar içerisinde sigortalının tercih ettiği seçeneklere göre farklı sorunlar kapsamında konutun sigortalandığı durumlarda olabilir. Ancak bazı durumlarda ana ve ek teminatların tamamen dışında kalacaktır.

Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir

Yabancı düşman hareketleri, istila, savaş olayları, çarpışma, isyan, ihtilal, ayaklanma gibi askeri hareketler sebebi ile ortaya çıkan hasarlar,

 • Nükleer yakıtın yanması sonucu ortaya çıkan nükleer atıklar, bu atıklardan kaynaklı sebeplerden dolayı oluşabilecek iyonlayıcı radyasyonlar ve radyo aktivite bulaşmaları sonucu ortaya çıkan hasarlar,
 • Sigortalı varlıklar üzerinde kamu otoritesi tarafından yapılacak tasarruflar sebebi ile oluşacak hasarlar,
 • Sigortalı varlıklar herhangi bir yangın olmadan kendi kusurlarından dolayı kendi bünyelerinde oluşacak hasarlar,
 • Sigortalık varlıklar yangın olmadan işlenmek üzere olan ateşe maruz kalmasından benzer yere düşmesinden ya da atılmasından çıkan hasarlar bu kapsamdadır. Ayrıca elbise, çamaşır ya da diğer eşya yanıklığı gibi alev almadan kavrulmasından kaynaklanan hasarlar; mum, lamba, sigara gibi maddelerin oluşturduğu hasarlarda bu kapsamda değerlendirilir.
 • Elektrik ile çalışan her çeşit motor, elektronik alet, tesisat, cihazların kordonlarının kısa devre yapması; yangın olmadan yaşanan voltaj iniş çıkışlarından kaynaklanan ısınma, endüksiyon cereyanı gibi sebeplerle de ortaya çıkan hasarlar konut sigortası kapsamı dışında kalıyor.
 • Değerli mücevherler, nakit para sigorta kapsamı dışında kalır. Ancak bazı sigorta şirketleri çok az miktarlarda parayı kilitli ya da kapalı bir yerde bulundurulması koşulu ile bu menkulleri güvence altın almaktadır.

Konut Sigortası Hasar Ödemesi

Yapılan konut sigortası sonrasında herhangi bir hasar durumunda sigorta şirketi ödeme yaparken şu süreci takip edecektir.

 1. Sigorta şirketine konutta meydana gelen hasar için bildirim yapılır.
 2. Konut hasar tutanağının tutulması önemlidir. Özellikle tutanakta verilen beyanların doğruluğu şattır.
 3. Sigorta şirketi tarafından hasarlı konuta eksper gönderilir. Ekspertiz işlemi yapılır.
 4. Taraflarca anlaşmalı olarak hasar tutarı belirlenir.
 5. Belgeler hazırlandığında ekspertiz raporuna eklenerek sigorta şirketine iletilir.
 6. Dosya onaylanır. Sonrasında ise 30 iş günü içinde hasar ödemesi sigortalıya yapılır.

En Uygun Konut Sigortası Fiyatları

Konutun yerine, binanın yapı tarzına, büyüklüğüne, güvenlik önlemlerine, katına göre farklılık gösteren konut sigortası teminatlarda ek teminatlar kısmında da farklılaşıyor. Konut sigortası fiyatları da teminatlarına göre değişebilir. Ek teminatların sayısı, istekleriniz, ihtiyaçlarınız poliçe fiyatını etkilemektedir. Sigorta yaptırmadan önce poliçede yer alan risklerin evinizin başına gelmesi, çok büyük maliyetlere katlanmanıza neden olacaktır. Sel, yangın ya da evinize hırsız girmesi kendi bütçenizden hasar bedelini ödemenize neden olur. Sigorta yapıldığında ise poliçeye verilen ücret yaşanması olası risklerin maliyetine göre çok daha az olacağından bütçenize çok ağır gelmeyecektir. Az maliyetlerle evinizin başına gelebilecek risklere karşı bütçenizi güvence altına alabilirsiniz.

Konut Sigortası İndirimleri Nelerdir?

Sigorta yaptırırken poliçe fiyatları üzerinden indirimler alabilir. Bu şekilde hem evinizi hem de içindekileri korumak mümkün olabilir. Konut sigortası poliçesini daha uygun satın alabileceğiniz indirimler bulunuyor. İndirimler iki kategoride değerlendirilebilir.- Konut sigortası hasarsızlık indirimi için ilk önemli kısım her sigorta şirketi bu indirimi uygulamıyor. Hasarsızlık indirimi uygulayan sigorta şirketleri ise indirimlerini poliçelerin yenilenme dönemlerinde yapar. Sigortalı sigorta süresi boyunca herhangi bir hasar talebinde bulunmamış ise yenileme döneminde değişen oranlarda indirimler uygulanır. Oranların değişken olması nedeni ile sabit bir fiyat indiriminden söz edilemez.- Alarm indirimi uygulamasında ise en önemli kısım evinizde alarm olması ve çalışır durumda olması önemlidir. Hasarsızlık uygulaması gibi her sigorta şirketi bu indirimleri uygulamıyor. İndirimlerin olup olmadığını araştırmalar yaparken öğrenebilirsiniz.

Konut Sigortasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Meskenin bulunduğu il ve ilçeye göre konut sigorta primleri farklılık göstermektedir. Binada bulunan daire sayısı ve sigortalanacak konutun yer aldığı kat ve yapının tarzı da konut sigortası fiyatlarını etkiler. Binaya ek olarak eşyalarınızı da güvence altına almak istiyorsanız mevcut eşya poliçenizi düzenlettirirken sigortacınıza bildirebilir. Uygun primler ile eşyalarınızı da kullandığınız poliçeye eklemeler yapabilirsiniz.Konut sigortası yaptırırken sigortalılar genellikle konutların üzerinde teminat alacağını düşünebiliyor. Ancak poliçede belirtilen binanın inşa bedeli olması önemlidir.

en-un-konut-sigortasi

İnşa bedeli binanın tamamen inşa edilmesi durumunda ortaya çıkacak maliyet olarak tanımlanabilir. Bu değer yapının özellikleri baz alınarak yaklaşık olarak hesaplanması gereklidir. Konutların üzerinde teminat alınmaz. Konut sigortasında temel amaç eski olanı yerine koymaktır. Yani aynı metrekare ve yapı tarzına sahip iki konut aynı sigorta bedelinde sigortalanır. Yeri ne olursa olsun poliçe bedeli değişmez.Konutun inşa bedeli üzerinde sigortalanması talep edilip hasar durumunda avantaj sağlanacağı düşünülebilir. Ancak bu durum sigortalının gereksiz yere fazla prim ödemesi dışında herhangi bir değişiklik oluşturmaz.Sadece konut sigortası primlerine indirimli fiyatlar üzerinden sahip olabilirsiniz. Bu indirimlerin bazıları kişinin kendisinden bazıları ise sigorta şirketinden kaynaklanabilir.

Eşya Teminatı Nasıl Belirlenir?

Konutlar kadar konutlarda yer alan eşyalarında güncel değerleri üzerinden konut sigortasına dahil edilmesi mümkündür. Sigorta bedelinin belirlenmesinde eskime payı gibi farklı değişkenleri bazı alan sigorta şirketleri farklı fiyatlar sunabiliyor. Eşyalarınızın sigortalanmasında yer alan teminatlar şu şekildedir;

 • Sel, yıldırım gibi afetler
 • Hırsızlık, yangın, değerli eşya bedeli, ziynet eşyaları
 • Deprem, elektrik hasarları
 • Eşyaların geçici bir adreste bulunması da bu teminatlar arasında sayılabilir.

Sigortalı Malın Sahibi Değiştiğinde Ne Olur?

Konut sigortası kapsamında sağlanan tüm güvenceler malın sahibinin değişmesi ile yeni mal sahibine aktarılır. Ancak yaşanan el değiştirmenin 15 gün içinde sigorta şirketine bildirilmesi gerekli olacaktır. Bildirim yapılmaz ise yeni mal sahibi olası hasar durumunda hak sahibi olmaz. Ve bu durum sigorta şirketine ait bir sorumluluk değildir. Ayrıca yeni mal sahibi isterse 8 gün içinde başvurarak sigorta poliçesinin iptalini de isteyebilir.Konutun özellikleri ve sigortalının beklentilerine göre ödenen sigorta primleri ile iş yerinizin hatta evinizin ve eşyalarınızın bile güvence altında olmasını sağlayabilirsiniz. Düşük fiyat aralıklarında ödeyeceğiniz sigorta bedelleri büyük hasar durumlarında bütçenizin korunmasını sağlayacak güvenceler olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu