Sigorta

En Uygun Trafik Sigortası

En Uygun Trafik Sigortası | Her araç sahibi  tarafından yaptırılması gereken zorunlu araç sigortası, karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alır. Yasalarla sabit olan bu sigorta türü her yıl yenilenir. 2918 sayılı kara yolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirilen bu sigortayı yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Kapsıyor?

Zorunlu trafik sigortası ek teminatlar ve ana teminatlardan oluşur. Yasa gereği ana teminatlar her trafik sigortasında bulunur. Ek teminatlar ise araç sahibinin isteğine göre sigorta kapsamına alınabilir. Zorunlu trafik sigortası kapsamında ana ve ek teminatları şu şekilde sıralanabilir.

Ana teminatlar:

 • Maddi zararlar teminatı
 • Sağlık giderleri teminatı
 • Sürekli sakatlık teminatı
 • Ölüm teminatı Kullanım tarzına ve risk grubuna göre değişen ek teminatlar:
 • Asistans teminatı
 • Mini onarım hizmeti
 • Sigara yanığı
 • Hukuksal koruma

Trafik Sigortası Neden Zorunludur?

en-uygun-trafik-sigortasi

Trafik sigortası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Zorunlu olan bu sigortanın amacı yaşanan olası kaza durumunda üçüncü kişileri korumak olacaktır. Poliçesini her yıl yenilemeyen ya da zorunlu trafik sigortasını hiç yaptırmayan araç sahipleri içinde ciddi cezai yaptırımlar bulunuyor. Sigortasız trafiğe çıkan sürücülerin araçlarını bağlamaya kadar giden cezalar alması mümkündür. Kara yollarında ve otoyollarda her araçta bulunması gereken bu sigortanın zorunlu olmasındaki amaç kaza durumunda üçüncü kişileri korumaktır. Devlet bu şekilde suçu olmadığı halde kazaya karışan kişilerin hasarını karşılatmaktadır.

Trafik Sigortası Yaptırmamanın Cezası

Harici ve ani bir şekilde gerçekleşen kaza sonucunda üçüncü şahıslara ve diğer araca verilebilecek maddi ve bedeni zararlara karşı yapılan zorunlu trafik sigortası her yıl yenilenir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olan bu sigorta manevi tazminat taleplerini karşılamaz. Araç sahipleri trafik sigortası yaptırmadığından çeşitli yaptırımlar ile karşı karşıya gelmektedir.

Trafik Sigortası Bittiğinde Kaç İçinde Yenilenmelidir?

Yenilenme süresi olarak belirli bir gün aralığı bulunmuyor. Poliçe 1 yıllık yapılır. Süre dolduğunda ise geçerliliği kalmaz. Bu nedenle hemen yenileme yapılması gereklidir. Poliçe süresi bitmeden yenileme yapmak mümkün değildir. Mevcut sigortanın süresi dolmamış ise yeni sigorta başlamaz. Sigortanız bittiği tarihten sonra anında sigortanın yenilenmesi gereklidir.

2019 Trafik Sigortası Gecikme Cezası

en-uygun-trafik-sigortasi

Maliye Bakanlığı 2018 yılı için trafik sigortası yaptırmamanın cezasını 108 TL olarak belirlemiştir. Eğer ceza 15 gün içinde peşin olarak ödenir ise araç sahipleri yüzde 25 indirimden faydalanabiliyor. Bu da ödenecek ceza miktarını 81 TL’ye düşürüyor.Poliçe bittiği tarih itibari ile yenilenmelidir. Yenilenmemesi durumunda maddi yaptırımlar ile karşılaşmanız mümkündür. Poliçenizin bittiği günün bir sonraki gününde trafik sigortanızı yenilettiğinizde yüzde 5 ceza ödersiniz. Bu şekilde geciken her gün için ceza tutarı artacaktır. Ancak trafik sigortası cezasında toplamda gecikme zammı yüzde 50 üzerine çıkmıyor. Sınır yüzde 50 olarak belirlenmiştir.

Sigortasız Araç Yakalanır İse Nasıl Yaptırımlar Uygulanır?

Araç sahipleri sigorta yaptırmadığı durumlarda trafik kontrolüne yakalanırsa değişen durumlar karşısında farklı yaptırımlar uygulanabilir. Bunlar şu şekildedir;

 • Trafik kontrolünde trafik sigortası poliçesi, ruhsat ve ehliyet kontrolü yapılır.
 • Poliçe güncel değil ise araç trafikten men edilmektedir.
 • Araç park alanına alınır.
 • Araç sahibi sigorta yapana kadar araç park yerinden alınamaz.
 • Sigorta işleminin yapılmasının ardından araç sahibi aracını almak için önce park ücretini sonrasında çekici ücretini de ödemesi gereklidir. Bu şekilde araç sahibi aracını geri alabilecektir.

Sigortasız Araç Kaza Yaptığında Nasıl Bir Prosedür Takip Edilir?

en-uygun-trafik-sigortasi

Aracınızın trafik sigortası yok ise ve herhangi bir kazaya karışmış ise bu durumda iki yol karşınıza çıkar.

1.) Hasarlı araç karşı taraf ise bu araç kendi sigortasını işleme alır ve kendi aracındaki zararı bu şekilde tanzim edebilir. Bu gibi durumlarda karşı tarafın kazada herhangi bir kusur bulunmuyor ise sigorta şirketi zararı karşılayabilir. Kazaya sebebiyet veren araç sahibi trafik sigortası bulunmamasından dolayı durumun bu şekilde çözülmesini diğer taraftan isteyebilir. Karşı tarafın sigorta şirketi bu şekilde ödeme yapar. Ancak yaptığı ödemeyi karşı taraftan talep eder.Böyle durumlarda kasko sahibi hasarsızlık indiriminden faydalanmış olacaktır. Zararı gören taraf kendi hasarını karşıladığı için sigorta şirketi trafik sigortası olmayan araç sahibinden tazminatı alır. Ve sigorta şirketi de bu durumdan zararlı çıkmaz. Bu durumda zararlı çıkan tek taraf trafik sigortası bulunmadığı halde kazaya neden olan taraftır. Trafik sigortanız olsa bile eğer zamanında yenilemeye gitmemiş iseniz yine gecikme cezası ile karşılaşabilirsiniz.

2.) İkinci bir seçenekte ise güvence hesabı devreye girebilir. Trafik sigortası olmayan araç sahibi güvence hesabı isteyebilir. Kazada eğer bedensel bir zarar yok ise güvence hesabı istenebiliyor. Güvence hesabı zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların karıştıkları kazalarda zarar gören araç sahibini korur. Güvence Hesabı hangi durumlarda kullanılabilir:

 • Kazayı yapan araç tespit edilemiyor ise kullanılabilir.
 • Kazayı yapan aracın zorunlu trafik sigortası yoksa kullanılabilir.
 • Kaza çalınmış ya da gasp edilmiş bir araç tarafından yapılmış ise kullanılabilir.
 • Kaza yapan aracın zorunlu trafik sigortasını yaptırdığı sigorta şirketinin mali yapısı bozulmuş olduğunda ya da bazı ruhsatlarının iptal edilmesi durumunda kullanılabilir. Sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda da güvence hesabı devreye girmektedir.

Trafik Kazası Sonrasında Yapılması Gerekenler

Genel olarak herhangi bir şekilde trafik kazası ile karşılaşmış ya da karışmış iseniz;

 • Öncelikle hayatı kontroller yapılır.
 • Kazaya karışan araçların tek tek fotoğrafları çekilir.
 • Araçlar uygun bir yere çekilmesi önemlidir.
 • Kaza yapan tüm araçların evraklarının fotoğraflanması olmuyor ise fotokopisinin alınması gereklidir.
 • Eğer arada anlaşmazlık çıkmış ise jandarma ya da polisten yardım istenebilir.
 • Aracınıza çarpan sürücü kaçarsa olay yeri terk cezası yazdırabilirsiniz.
 • Kaza tespit tutanağı doldurulmalı, tutanak tutulmadığında ilgili yerlere haber verilmeli, kaza tespit tutanağında gerekli belgeler istenmelidir.
 • Tamir sürecinde aracın anlaşmalı servise çekilmesi ve onarım süresinin uzaması durumunda ikame araç talep edilebilir.
 • Sigorta işlemleri için kazayı sigorta şirketine bildirmeniz gereklidir.
 • Oluşan hasarı trafik sigortasının karşılayıp karşılamadığının öğrenilmesi gereklidir. Bunu yanında trafik sigortası yok ise neler yapılabilir öğrenilmesi de çok önemlidir.

Trafik Sigortası Tavan Fiyat Uygulaması

Geçtiğimiz yıllarda trafik sigortasında uygulanan prim tutarları çokça şikayet konusu olmuştur. 12 Nisan 2017 tarihinden itibari ile tavan fiyat uygulamasına geçilmiştir. Yetkililer bu şekilde zorunlu olan trafik sigortasının yapılmasında yaşanan fiyat karmaşasının bitmesini hedeflemiştir. Tavan fiyat araç iline ve araç için araç sahibinin hasar basamağına göre en yüksek trafik sigortası primidir. Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından 2017 yılından bu yana uygulanan yönetmeliğe göre tavan fiyata aylık yüzde 1,5 oranında artış yapılabiliyor. Bunun yanında enflasyon düzenlemesi de yapılıyor. Fiyat belirlenirken ülkemiz 8 bölgeye ayrılmıştır. Bunun yanında kaza risk artışı ve azalışı da uygulanıyor.

Trafik sigortası için verilebilecek en yüksek teklif tavan fiyattır. Sigorta şirketleri tavan fiyatı baz alır. Bu nedenle tavan fiyat primlerin belirlenmesindeki en etkili etkendir. Tavan fiyata etki eden üç ölçüt bulunuyor:

 • Aracın ili plaka numarası
 • Araç sahibinin hasar basamağı
 • Araç türüne göre tavan fiyat belirleniyor.

Araç ilinin etkisi ise en çok yüzde 6 oranında olmaktadır. Tavan fiyatı en çok etkileyen ölçüt araç sahibinin hasar basamağı olmaktadır. Buna bağlı olarak İstanbul trafik sigortası tavan fiyatları diğer illere nazaran ortalama 6 oranında daha fazla olmaktadır.

Yeni trafiğe çıkacak olan sürücünün hasar basamağı 4’ten başlıyor. İlk yılını hasarsız olarak tamamlamış ise 5. Basamağa yükselir. 2. Ve 3. Yılının hasarsız tamamladığında 7. Basamağa kadar yükselir. Tam tersi olarak ilk yılını hasarla tamamlayan sürücüler içinde basamak değerleri düşmeye başlar. Aynı yıl içinde iki kazası olan araç sahibi iki basamak birden düşer. Her kaza araç sahiplerine bir basamak kaybettirir. Ve kaybedilen basamaklar primlerinin artmasına neden olur.Toplamda 7 basamak bulunur. 5, 6, 7 basamaklarında yer alan sürücüler sırası ile yüzde 15, 30 ve 45 hasarsızlık indirimi alacaklardır. 1, 2, 3. Basamaklarda olan sürücüler ise sırası ise yüzde 150, 100, 50 oranında primlerinde artışlar olabilecektir.

Trafik Sigortası Nasıl Satın Alınır?

Zorunlu trafik sigortası yaptıracak araç sahiplerinin bilmesi gereken en önemli detay sunulan primin araç türü, hasar basamağı, iline göre belirlenen tavan fiyatını geçmemesidir. Bu koşula bağlı olarak primin serbest belirleniyor olması gereklidir. Belirleme ölçütleri her sigorta firmasına göre değişebilir. En uygun zorunlu trafik sigortası primini belirlemek için her dönemde sigorta şirketlerinin tekliflerini tekrar tekrar karşılaştırmanız kendi faydanıza olacaktır. İlk kez trafik sigortası yaptıranlar için ücretler hakkında detaylı bilgi sahibi olunması çok önemlidir.

İlk Kez Trafik Sigortası Yaptıracaklar İçin Ücretler

en-uygun-trafik-sigortasi

Trafik sigortasının mantığı ve işleyiş şekli kasko primlerinin belirlenmesinden çok farklıdır. İlk olarak trafik sigortası kişinin isteğine bağlı değildir.  Aracı olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu sigortayı yaptırmak zorundadır.Önceki dönemlerde zorunlu trafik sigortasında serbest tarife uygulanıyordu. Bu durum çok şikayet almıştır. Bu nedenle 2017 Mayıs itibari ile tavan fiyat uygulamasına geçilmiş oldu. Uygulama ile araç sahiplerinin yaşadıkları sorunların bitmesi hedeflenmiştir. Tavan fiyat ile her trafik sigortası basamağı için aynı taban fiyat olarak getirilmiştir. Bu da şirketlerin bu fiyat üzerinden poliçe kesimi yapmasının önüne geçmiştir.1 ile 7 arasında basamak değerleri bulunuyor. Türkiye geneline göre otomobiller için birinci basamak trafik sigortası primi 2015 TL olurken 7. Basamakta 444 TL olabiliyor.

Trafik Sigortası Hasarsızlık İndirimi

Hasarsızlık indirimi trafik sigortası için prim oranları üzerinden hesaplanır. Prim hesaplaması yapılırken tavan fiyat uygulaması baz alınır. Primlerin standart olarak belirli bir hesaplama formülü bulunmuyor. Bu nedenle çok iyi şoför olmanın primlere indirimler olarak yansıdığı anlaşılabilir.Zorunlu trafik sigortasında olduğu gibi kasko sigortası içinde hasarsızlık indirimi uygulanır. Bu yöntem esasında taşıt sahibinin sigorta poliçe süresi boyunca kaza yapmaması durumunda poliçe yenileme tutarında indirim yapılarak iyi şoförlerin desteklenmesi amacı ile oluşturulmuştur.

Kaza yapılması durumunda ise poliçe yenileme tutarında artış olarak bu durum yansıyacaktır. Bu da kazaların azalması ve sürücülerin daha dikkatli olması adına bir motivasyon olması nedeni ile bu şekilde düzenlenmiştir. Prime etki eden en önemli ölçütlerden biri olan bu indirimler ile iyi şoför ayırımı çok daha kolay bir şekilde yapılıyor.Hasarsızlık indirimi araç değişikliği ya da süre şeklinde kullanım kısıtlamaları bulunmuyor. Araç değiştirilse bile eski aracın satılıp birkaç yıl sonra başka araç alınmış olsa bile hasarsızlık indirimi devam eder. sadece araç kullanım tarzının sıfırlanması ile hasarsızlık indirimi sıfırlanacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu